Vannføring for Grongstadvatn ,Bjøra

Vannføring for Bertnem, Namsen