Fiske sone Himo/Rodum

Bjøra Camping selger kort for valdet Himo/Rodum.
Dygnkortet gjelder fra kl 12.00 og  i 24 timer til kl 12.00 neste dag.

Nå kan du fiske over 4 km med lakseførende elv.
Bare for å ha det sagt mellom oss:" dette er det første valdet laksen skal passere etter at den er kommet til elva Bjøra".