Utleie av kano!

Ved Bjøra Camping kan du få leie kano som kan brukes i de forskjellige vassdragene i Namdalen.

Leiepriser:

Døgnleie pr kano                       kr. 300,-
Weekend ( fredag til søndag)      kr. 600,-

Tilhenger inntil 100 km               kr. 200.-