Fiskeregler for Elva Bjøra

1. Sesongen varer fra den 15 mai og frem til 15 august Fiske med sluk , mark
    og flue er  tillatt.

2. Utstyret skal være tørt eller desinfisert før du starte fiske
fra en elv til en
    annen.

3. Stå ikke stille på samme plass under fiske hvor flere er tilsted.
     Begynn alltid øverst på valdet/hølen.
     Start aldri rett foran en annen fisker, start bak. Vis hensyn.

4. Fiske med reker, reketakle og lignende agn og ustyr er forbudt.

5. Det er forbudt og fiske, drepe, by fram, selge eller gi bort vinterstøing av
    laks eller sjøørret, det samme gjelder for fisk under 35 cm.

6. Fiskekort og fisketrygdeavgiften skal medbringes under fiske.

7. Tråkk ikke på åker og eng. Benytt parkeringsplasser , veier
    og stier. Det er forbudt og hogge trær langs elven

 8. Vær ikke natursvin. Ta med ditt eget avfall.
     Ta vare på elva og naturen omkring.

9. Gjør deg godt kjent med hvor valdet starter og slutter.

10. Overtredelse av disse generelle bestemmelser kan medføre
      inndragelse av fiskekort, bøtelegges og utestengelse